×

Restauratie Douaneloods te Essen - Laeremans Las- en Constructiewerken

Laeremans Geert nv had de eer om te mogen meewerken aan de restauratie van dit Europees demonstratie project.

Doelstelling: beschermde monumenten duurzamer maken en welke rol zij hier in kunnen gaan vervullen. Het project DEMI MORE heeft een aantal gebouwen in Nederland en Vlaanderen hieromtrent bestudeerd, met: hoe kunnen we met z’n allen zo energie-efficient mogelijk gaan leven.In deze douaneloods zit een installatie verborgen om U tegen te zeggen, namelijk een lichtstraat met transparante zonnepanelen welke zowel licht doorlaten als elektriciteit opwekken.

VOOR  en  NA

Alles werd grondig bestudeerd om er enerzijds voor te zorgen dat er voldoende licht wordt doorgelaten en anderzijds te vermijden dat de stalen spanten oververhit raken waardoor de stabiliteit in het gedrang komt. Laeremans Geert nv heeft in deze loods alle stalen elementen mogen restaureren.

Deze zonnepanelenstraat zou 20.000 kWh op jaarbasis gaan opleveren.

Het educatief techniekpark Robotland zal zich gaan vestigen in deze loods.