×

VCA-P certificaat - Een stap verder binnen de veiligheid bij Laeremans Geert nv - Laeremans Las- en Constructiewerken

Bij Laeremans Geert nv zijn we zeer trots op ons 0-ongevallenbeleid. We zetten dan ook sterk in op veiligheid.

Sinds 2006 is Laeremans Geert nv VCA-gecertificeerd. Dit wel zeggen dat het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het doel van de certificering is om ervoor te zorgen dat bedrijven veilig werken en de risico’s op ongevallen en letsel minimaliseren.
Omdat Laeremans Geert nv een metaalconstructiebedrijf is die veel met gevaarlijke machines en materiaal werkt, is dit certificaat dus essentieel.
In maart 2018 behaalden we ook ons CF NL VCA 1797582_Laeremans Geertkiwa vca 2 ster.

We zijn zeer trots dat we sinds 2021 nog een stap verder gingen door het behalen van het VCA-P certificaat.

Wat is VCA-P? Het VCA-P certificaat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers Petrochemie. Het is een specifiek certificeringssysteem dat is ontworpen voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in de petrochemische en chemische industrie. Met dit certificaat tonen we aan dat we voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen en richtlijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen deze sector.